Version 1

    Presentar estos conceptos en la segunda o tercera reunion.

    Para apresentar estes conceitos no segundo ou terceiro encontro.