1 Reply Latest reply on Apr 1, 2013 8:36 AM by felix.rubio

  An interview with Don Tapscott - McKinsey Quarterly - Organization - Strategic Organization

   Portugues: Imperdível !!!!! so faltou flar que a ferramenta que faz isto tudo é o JIVE !!!!!
   Español: Fantástica entrevista. Jive está claramente liderando esta área y con la visión absolutamente correcta. Imperdible !!!

   Shared with Jive Anywhere